รางวัลจากการแข่งขัน ช่วงปี 2016-2017

April 2, 2018   

ใช้เพื่อสมัครเข้าร่วม Workshop YIC

[caption id=“attachment_2713” align=“aligncenter” width=“650”] การแข่งขันตอบคำถามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (รางวัลชนะเลิศ)[/caption]

[caption id=“attachment_2715” align=“aligncenter” width=“650”] รางวัล Best Innovation Award จากการแข่งขัน e-Icon World Contest 2017[/caption]

[caption id=“attachment_2714” align=“aligncenter” width=“650”] การแข่งขันตอบคำถามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (รางวัลชนะเลิศ)[/caption]